งานนวราตรี 2565 พิธีบูชาพระแม่อุมาเทวี อันยิ่งใหญ่ ณ วัดแขกสีลม ดูกำหนดการที่นี่!!

กำหนดการนวราตรี 2565 วัดวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

ใกล้เข้ามาแล้วกับงานนวราตรี กับขบวนแห่พระแม่อุมาเทวีอันยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2565 ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือที่เราเรียกติดปากกันว่า “วัดแขกสีลม” ซึ่งในปีนี้เริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 โดยมีกำหนดการต่างๆดังนี้

กำหนดการนวราตรี 2565 วัดวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565

 • 9.00 น. พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (บรมครู) ประจำปี 2565 พิธีบูชาเทพประจำแผ่นดิน, พิธีบูชาเทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า, พิธีบูชาเพื่อขออนุญาตต่อองค์มหาเทวีและมทาเทพทั้งหลายที่ประดิษฐานในวัดฯ เพื่อเริ่มงานนวราตรีประจำปี 2565
 • 16.00 น. พิธีบูชารอบเย็น เสร็จพิธีอันเชิญพระพิฆเนศวร,องค์พระแม่ศรีมหาเทวีออกแห่ ในเส้นทางถนนปั้น

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เริ่มงานพิธีนวราตรี ประจำปี 2565 (Navarathri 2022)

 • 9.00 น. เริ่มพิธีบูชาเช้า
 • 16.00 น. พิธีบูชารอบเย็น อัญเชิญธงสิงห์ขึ้นเสา
 • 18.30 น. บูชาองค์พระแม่ศรีมหาทุรคาเทวี

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาทุรคาเทวี

 • 9.00 น. เริ่มพิธีบูชาเช้า
 • 17.00 น. พิธีชาโฮมัม
 • 19.30 น. พิธีบูชาใหญ่
ภาพจาก : Hindu Meeting (Fan Page)

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาทุรคาเทวี

 • 9.00 น. เริ่มพิธีบูชาเช้า
 • 17.00 น. พิธีชาโฮมัม
 • 19.30 น. พิธีบูชาใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาลักษมีเทวี (เทพเจ้าแห่งโชคลาก ความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์และเงินทอง)

 • 9.00 น. เริ่มพิธีบูชาเช้า
 • 17.00 น. พิธีชาโฮมัม
 • 19.30 น. พิธีบูชาใหญ่

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาลักษมีเทวี (เทพเจ้าแห่งโชคลาก ความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์และเงินทอง)

 • 9.00 น. เริ่มพิธีบูชาเช้า
 • 17.00 น. พิธีชาโฮมัม
 • 19.30 น. พิธีบูชาใหญ่
ภาพจาก : Hindu Meeting (Fan Page)

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 พิธีบูขาองค์พระแม่ศรีมหาลักษมีเทวี (เทพเจ้าแห่งโชคลาก ความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์และเงินทอง)

 • 9.00 น. เริ่มพิธีบูชาเช้า
 • 17.00 น. พิธีชาโฮมัม
 • 19.30 น. พิธีบูชาใหญ่

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 พีธีอภิเษกสมรสขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีกับองค์พระศิวะมหาเทพ

 • 9.00 น. เริ่มพิธีบูชาเช้า
 • 17.00 น. พิธีชาโฮมัม
 • 19.30 น. พิธีบูชาใหญ่
ภาพจาก : Hindu Meeting (Fan Page)
ภาพจาก : Hindu Meeting (Fan Page)
ภาพจาก : Hindu Meeting (Fan Page)

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 พิธีบูชาองค์พระแม่ฯ บูชาองค์พระศิวะฯ

 • 9.00 น. เริ่มพิธีบูชาเช้า
 • 17.00 น. พิธีชาโฮมัม
 • 19.30 น. พิธีบูชาใหญ่

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาสรัสวดีเทวี

 • 9.00 น. เริ่มพิธีบูชาเช้า
 • 17.00 น. พิธีชาโฮมัม
 • 19.30 น. พิธีบูชาใหญ่

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 งานแห่ประเพณีประจำปีวัดพระศรีมหาอุมาเทวี วันวิชัยทัสมิ (VIYAJA DASMI) ขบวนแห่ออกจากเหวสถานวัดพระศรีมหาอุมาเหวีเวลา 19.30 น.

ภาพ: ชาติกล้า สำเนียงแจ่ม, ดิษยุตม์ ธนบุญชัย
ภาพจาก : Hindu Meeting (Fan Page)
ภาพจาก : Hindu Meeting (Fan Page)

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 พิธีอัญเชิญธงสิงห์ลง และอาบน้ำคณะพราหมณ์ และคณะคนทรง (Yellow Water Festival)

 • 17.00 น. เริ่มพิธีบูชา หลังจากเสร็จพิธี คณะพราหมณ์ผูกข้อมือด้วยสายสิญจน์ ที่ทำพิธีมาแล้วให้สานุศิษย์ทุกท่านฟรี
ภาพจาก : Hindu Meeting (Fan Page)

งานพิธีบูชาองค์พระวิษณุ (PURATTASI SANIKIZHAMAI, MAHAVISHNU BHOOJA)
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 / วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565

/ วันเสาร์ที่ ตุลาคม 2565 / วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565
หลังเสร็จพิธีเลี้ยงอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย ตลอดทุกพิธีบูชาองค์พระวิษณุ

ภาพจาก : Hindu Meeting (Fan Page)

**หมายเหตุ :

1. ทุกวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำของทุกเดือน จะมีพิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เสร็จพิธีอัญเชิญองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีออกแห่ฯ

2. ทุกวันแรม 4 ค่ำของทุกเดือน จะมีพิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เสร็จพิธีอัญเชิญองค์พระพิฆเนศวรออกแห่ฯ

ขอบคุณข้อมูลจาก คณะกรรมการวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Login