พระแม่อุมาเทวี บทสวดบูชาพร้อมของถวาย มูแบบนี้ปังแน่นอน!!

พระแม่อุมาเทวี

พระแม่อุมาเทวี หรือ “ปารวตี” เทวนารีผู้เลอโฉมงดงาม ทรงเป็นพระมารดาของพระพิฆเนศ และพระชายาของพระศิวะ นับเป็น 1 ใน 3 พระตรีศักดิ์ องค์เทพสำคัญของศาสนาฮินดูและเป็นหนึ่งในองค์เทพที่คนไทยให้ความศรัทธานับถือ พระแม่อุมาเทวี ได้รับขนานนามว่า เทพผู้ทรงอำนาจพลังอันยิ่งใหญ่ ปราบปรามความชั่วร้าย ด้วยพลังอำนาจของพระแม่อุมาเทวีที่ยิ่งใหญ่ ผู้ที่ศรัทธาบูชาด้วยใจบริสุทธิ์ คิดดี ปฏิบัติดี มักจะได้รับพรให้สมหวังอยู่เสมอ โดยเฉพาะเรื่องความรัก

พระแม่อุมาเทวี มีอวตารทั้งหมด 9 ปาง แต่เป็นที่รู้จักกันดีและได้ยินเสมอ คือ ปางพระแม่ทุรคา (ทุรกา) และ ปางพระแม่กาลี (เจ้าแม่กาลี)

พระแม่อุมาเทวี 9 ปาง
รูปภาพจาก : hinducosmos.tumblr.com

พระแม่อุมาเทวีมีสัญลักษณ์ประจำพระองค์ คือ โยนี ฉลองพระองค์ด้วยอาภรณ์หลากสีสันสดใส ประดับด้วยทองคำอันแวววาววิจิตรา มียานพาหนะประจำกาย คือ เสือ และศาตราวุธ คือ ตรีศูล และดาบ (สัญลักษณ์แห่งการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายและความเฉียบขาด เหนือสิ่งอื่นใด)

ประวัติของพระแม่อุมาเทวี

  • ตามตำราโบราณที่นิยมเล่าขานเชื่อว่า “พระแม่อุมาเทวี เกิดขึ้นจากการที่พระศิวะใช้พระหัตถ์ข้างขวาลูบเบาๆ ที่กลางพระอุระ พระแม่อุมาจึงจุติขึ้นกลางทรวงอกของพระศิวะ”
  • บางตำราก็เล่าว่า “พระแม่อุมาเทวี เป็นธิดาของ ท้าวหิมวัตและพระนางเมนกา เทพผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขาหิมาลัย”

บทสวดพระแม่อุมาเทวี

ก่อนที่จะเริ่มสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี จะต้องมีการสวดบูชาพระพิฆเนศก่อนเสมอ คาถาบูชาพระแม่อุมาเทวี มีด้วยกัน 2 บท เลือกสวดบทใดบทหนึ่งหรือสวดทั้งหมดได้

บทสวดบูชาพระพิฆเนศ
โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา (3 ครั้ง)

บทสวดบูชาพระแม่อุมา
โอม เจ มาตา ดี
โอม ชยะ มาตา ดี
โอม ไชย มาตา ดี
โอม ชยะ ศรี ปารวตี มาตา
โอม ไจ มาตา ปารวตี
โอม มหาอุมาเทวี นมัส
โอม มหาศักติ ปารวตี มาตา
โอม ศรี มหาอุมาเทวี นะมะฮา
โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา เจ นะมะฮา
โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ
ทุติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ
ตะติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ

บทสวดพระแม่อุมาเทวี

บทสวดขอพรพระแม่อุมา คาถาบูชาพระแม่อุมาเทวีทั้ง 3 ปาง
โอม โรคานะ เศษานะปะหัมสิตุษฎา
รุษตาตุกามาน สะกะลานาภีษะตาน
ตวามา ศริตานาม นะวิปันนะรานาม
ตวามา ศะริตาหะทยา ศระยะตาม ประยันติ ฯ

เคล็ดลับการขอพร : หลังจากสวดบูชาและถวายของแล้ว ให้บอก ชื่อ-นามสกุลตัวเอง และบอกสิ่งที่ต้องการจะขอ เน้นการขอแค่เรื่องเดียวเจาะจงให้ชัดเจน 

บทสวดขอพรพระแม่อุมาเทวี

เครื่องบูชาถวายพระแม่อุมาเทวี

  • น้ำเปล่า น้ำแดง นม น้ำอ้อย (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • ผลไม้ ธัญพืชได้ทุกชนิด อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ ที่กลิ่นไม่แรง
  • ขนม ต้องเป็นขนมที่มีรสชาติมัน เช่น ขนมโมทกะหรือขนมลาดู (ขนมโมทกะ ขนมลาดู เป็นขนมที่พระแม่อุมาเทวีเป็นคนทำให้พระพิฆเนศทาน)
  • มาลัยดอกดาวเรือง ดอกบัว หรือดอกไม้ที่เป็นสีเหลือง สีแดง
  • เครื่องหอม หรือ กำยาน ไว้จุดถวายกลิ่นหอม
  • ธูป ควรใช้ธูปหอม 9 ดอก ถ้าจะบนใช้ 39 ดอก และถ้าบวงสรวงใช้ 16 ดอก

** ข้อสำคัญ : ห้ามถวายอาหารที่มีเนื้อสัตว์เด็ดขาด

เครื่องถวายบูชาพระแม่อุมาเทวี

Login