แจกบทสวดพระพิฆเนศ มูขั้นเทพ!! สวดทุกวันดีทุกวัน

ถ้าพูดถึงเรื่องของการขอพรความสำเร็จ แน่นอนหลายคนต้องนึกถึง องค์พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ปัจจุบันมีหลายสถานที่ที่มีองค์พระพิฆเนศประทับอยู่ให้เราได้แวะเวียนไปสักการะกราบขอพร แต่ที่จริงแล้วเราสามารถกราบไหว้ขอพรท่านได้ทุกวัน ทุกสถานที่ แค่ใจเรามีจิตศรัทธาถึงองค์พ่อพระพิฆเนศ

และหากยังนึกไม่ออกว่าจะขอพรองค์พระพิฆเนศแล้วต้องท่องบทไหน ลาดูเงินล้านได้รวบรวบบทสวดพระพิฆเนศ มาไว้ให้แล้วค่ะ (สามารถ save รูปภาพไปไว้ได้เลยนะคะ)

บทสวดสำหรับบูชาพระพิฆเนศฉบับย่อ

ตั้งนะโม 3 จบ
“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)”

บทสวดพระพิฆเนศแบบฉบับย่อ
“โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา”
**สามารถสวดได้ 3, 5, 7, 9 จบ ตามสะดวก

บทสวดบูชาพระพิฆเนศฉบับดั้งเดิมอินเดียโบราณ

“โอมปารวตี ปัตตเย ฮารา ฮารา ฮารา มหาเทวา
คาชานะนัม ภูตะคะณาธิเสวิตัม
กะปิตะชัมพู ผะละจารุภักษะณัม
อุมาสุตัม โศกะวินาศะ การะกัม
นะมามิ วิฆะเนศวะระ ปาทะปังกะชัม”

บทสวดอัญเชิญพระพิฆเนศ สำหรับถวายเครื่องบูชา

“วักกระตุณทะ มหากายา
สุริยาโกติ สมาปราภา
นิรวิกนัม คุรุเมเทวะ
สาระวะการะ เยสุ สาระวะทา”
**นิยมสวดกันมาก โดยเฉพาะในขณะถวายเครื่องสังเวยบูชา

บทสวดพระพิฆเนศ เสริมสิริมงคล ค้าขายร่ำรวย

“โอม พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ”

**สวดได้ทุกวันเพื่อเป็นสิริมงคล

บทสวดพระพิฆเนศ เพื่อประสบความสำเร็จ

“โอม ศรีคะเนศายะนะมะ
ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะ
เทวา มาตา ชากี ปะระ วะตี ปิตามะหา เทวา ละฑุวัน
กา โกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอก ทันตะ
ทะยาวันดะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห
มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะ
โก กายา พามณะนะ โก กุตรร เทตะ
โกทินะ นิระทะนะ มายาฯ”

บทสวดพระพิฆเนศ ก่อนออกเดินทาง

“โอมฺ คัม คณะปัตเย นะมะหะ”

บทสวดพระพิฆเนศ ความรักราบรื่น

“โอม สุมุชายะ นะมะหะ”

บทสวดพระพิฆเนศ สุขภาพแข็งแรง

“โอม สมาหิตายะ นะมะฮา”

บทสวดพระพิฆเนศ เพื่อปัดเป่าเหตุร้าย

“โองการพินธุ นาถังอุปปันนัง พรหมมะโน จะอินโธ
พิฆฆะเนศโต มหาเทโว อะหังวันทา มิสัพพะทา สิทธิกิจจัง
สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเม”

ศานติ มนตรา
(บทแผ่เมตตาของศาสนาพราหมณ์)

เมื่อสวดมนต์และขอพรแล้ว ควรสวดศานติมนตราพร้อมคำแปล เพื่อแสดงความบริสุทธิ์และความห่วงใยไปยังทุกๆสรรพชีวิตบนโลกนี้

” โอม ศานติ อันตะริกษัม ศานติ
ปฤถิวี ศานติ
อาปาศะ ศานติ
โอสะธะยะษะ ศานติ
วนัสสะปัตตะยะษะ ศานติ
วิศศะเวเทวะ ศานติ
พรหมมะ ศานติ
สะระวะ ศานติ
ศานติ เรวะ ศานติ
โอม ศานติ ศานติ ศานติฮีฯ “

ขอความสงบจงเกิดแก่ผืนดิน ขอความสงบจงเกิดแก่ผืนน้ำ ขอความสงบจงเกิดแก่พืชพรรณ
ขอความสงบจงเกิดแก่สรรพชีวิต ขอความสงบจงเกิดแก่พรหม ขอความสงบจงเกิดแก่เหล่าเทวะ
ขอความสงบจงเกิดแก่ทุกๆสิ่ง ขอจงมีแต่ความสงบ ความสงบ และความสงบเท่านั้น

บทสวดแผ่เมตตาแบบย่อ “โอม ศานติ ศานติ ศานติ” อันหมายถึง ขอความสงบสุขจงบังเกิด

** สามารถเลือกมาสวดเป็นบทต่อท้ายเมื่อเสร็จสิ้นพิธีการบูชา
(บทสวดเหล่านี้ใช้ได้กับเทพทุกพระองค์) 

บทสวดพระพิฆเนศ ลาเครื่องสังเวย

ยกเครื่องสังเวยต่างๆ ขึ้นจรดหน้าผากหรือเหนือศีรษะแล้วกล่าวว่า
“โอม ปราสดัม ศิรสา กฤนาม” หรือกล่าวสั้นๆว่า “โอม”

เคล็ดลับ : ระหว่างท่องบทสวด ให้สวดด้วยจิตใจเบิกบาน ทำจิตใจให้สงบ นึกถึงแต่สิ่งดีๆ นะคะ

Login