งานนวราตรี 2566 พิธีบูชาพระแม่อุมาเทวี อันยิ่งใหญ่ ณ วัดแขกสีลม ดูกำหนดการที่นี่!!

ใกล้เข้ามาแล้วกับงานนวราตรี กับขบวนแห่พระแม่อุมาเทวีอันยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2566 ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือที่เราเรียกติดปากกันว่า “วัดแขกสีลม” ซึ่งในปีนี้เริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่ 14 จนถึง 24 ตุลาคม 2566 โดยมีกำหนดการต่างๆดังนี้

กำหนดการนวราตรี 2566 วัดวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566

 • 9.00 น. พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (บรมครู) ประจำปี 2566 พิธีบูชาเทพประจำแผ่นดิน, พิธีบูชาเทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า, พิธีบูชาเพื่อขออนุญาตต่อองค์มหาเทวีและมทาเทพทั้งหลายที่ประดิษฐานในวัดฯ เพื่อเริ่มงานนวราตรีประจำปี 2566
 • 16.00 น. พิธีบูชารอบเย็น เสร็จพิธีอันเชิญพระพิฆเนศวร,องค์พระแม่ศรีมหาเทวีออกแห่ ในเส้นทางถนนปั้น

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 เริ่มงานพิธีนวราตรี ประจำปี 2566 (Navarathri 2023)

 • 09.00 น. พิธีบูชาองค์พระแม่มหาทุรคา
 • 16.00 น. พิธีบูชาองค์พระแม่มหาทุรคา
 • 18.30 น. พิธีอัญเชิญธงสิงห์ขึ้นเสา

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาทุรคาเทวี

 • 9.00 น. เริ่มพิธีบูชาเช้า
 • 17.00 น. พิธีชาโฮมัม
 • 19.30 น. พิธีบูชาใหญ่
ภาพจาก : Hindu Meeting (Fan Page)

วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566 พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาทุรคาเทวี

 • 9.00 น. เริ่มพิธีบูชาเช้า
 • 17.00 น. พิธีชาโฮมัม
 • 19.30 น. พิธีบูชาใหญ่

วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาลักษมีเทวี (เทพเจ้าแห่งโชคลาก ความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์และเงินทอง)

 • 9.00 น. เริ่มพิธีบูชาเช้า
 • 17.00 น. พิธีชาโฮมัม
 • 19.30 น. พิธีบูชาใหญ่

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาลักษมีเทวี (เทพเจ้าแห่งโชคลาก ความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์และเงินทอง)

 • 9.00 น. เริ่มพิธีบูชาเช้า
 • 17.00 น. พิธีชาโฮมัม
 • 19.30 น. พิธีบูชาใหญ่
ภาพจาก : Hindu Meeting (Fan Page)

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 พิธีบูขาองค์พระแม่ศรีมหาลักษมีเทวี (เทพเจ้าแห่งโชคลาก ความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์และเงินทอง)

 • 9.00 น. เริ่มพิธีบูชาเช้า
 • 17.00 น. พิธีชาโฮมัม
 • 19.30 น. พิธีบูชาใหญ่

วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2566 พีธีอภิเษกสมรสขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีกับองค์พระศิวะมหาเทพ

 • 9.00 น. เริ่มพิธีบูชาเช้า
 • 17.00 น. พิธีชาโฮมัม
 • 19.30 น. พิธีบูชาใหญ่
ภาพจาก : Hindu Meeting (Fan Page)
ภาพจาก : Hindu Meeting (Fan Page)
ภาพจาก : Hindu Meeting (Fan Page)

วันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566 พิธีบูชาองค์พระแม่ฯ บูชาองค์พระศิวะฯ

 • 9.00 น. เริ่มพิธีบูชาเช้า
 • 17.00 น. พิธีชาโฮมัม
 • 19.30 น. พิธีบูชาใหญ่

วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2566 พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาสรัสวดีเทวี

 • 9.00 น. เริ่มพิธีบูชาเช้า
 • 17.00 น. พิธีชาโฮมัม
 • 19.30 น. พิธีบูชาใหญ่

วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566 งานแห่ประเพณีประจำปีวัดพระศรีมหาอุมาเทวี วันวิชัยทัสมิ (VIYAJA DASMI) ขบวนแห่ออกจากเหวสถานวัดพระศรีมหาอุมาเหวีเวลา 19.30 น.

ภาพ: ชาติกล้า สำเนียงแจ่ม, ดิษยุตม์ ธนบุญชัย
ภาพจาก : Hindu Meeting (Fan Page)
ภาพจาก : Hindu Meeting (Fan Page)

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 พิธีอัญเชิญธงสิงห์ลง และอาบน้ำคณะพราหมณ์ และคณะคนทรง (Yellow Water Festival)

 • 17.00 น. เริ่มพิธีบูชา หลังจากเสร็จพิธี คณะพราหมณ์ผูกข้อมือด้วยสายสิญจน์ ที่ทำพิธีมาแล้วให้สานุศิษย์ทุกท่านฟรี
ภาพจาก : Hindu Meeting (Fan Page)

งานพิธีบูชาองค์พระวิษณุ (PURATTASI SANIKIZHAMAI, MAHAVISHNU BHOOJA)
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 256
6
หลังเสร็จพิธีเลี้ยงอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย ตลอดทุกพิธีบูชาองค์พระวิษณุ

ภาพจาก : Hindu Meeting (Fan Page)

**หมายเหตุ :

1. ทุกวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำของทุกเดือน จะมีพิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เสร็จพิธีอัญเชิญองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีออกแห่ฯ

2. ทุกวันแรม 4 ค่ำของทุกเดือน จะมีพิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เสร็จพิธีอัญเชิญองค์พระพิฆเนศวรออกแห่ฯ

ขอบคุณข้อมูลจาก คณะกรรมการวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Login