สักการะพระพิฆเนศ องค์แรกเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

สักการะพระพิฆเนศ องค์แรกเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
สักการะพระพิฆเนศ องค์แรกเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

ฤกษ์งามยามดีลาดูเงินล้านขอแวะพาทุกท่านไปชมความงดงามของ องค์พระพิฆเนศที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ที่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเขื่อขันธ์ หรือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรปราการ  อำเภอพระประแดง ซึ่งหากท่านใดเป็นสายมู ศรัทธาองค์พ่อพระพิฆเนศ ขอย้ำต้องไม่พลาด!! ที่จะไปสักการะบูชา ขอพรเสริมสิริมงคลสักครั้ง

พระพิฆเนศองค์แรกที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

ประวัติความเป็นมาของพระพิฆเนศองค์แรก เริ่มต้นปีพ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงโปรดให้ก่อตั้งเมืองนครเขื่อนขันธ์ขึ้นบริเวณริมแม่น้ำและทรงโปรดแต่งตั้งให้บุตรชายของเจ้าพระยามหาโยธานามว่า “เจ่ง” เป็นผู้รักษาการณ์เจ้าเมืองนครเขื่อนขันธ์ แล้วก็ทรงโปรดฯให้สร้างศาลหลักเมืองขึ้นมาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้ชาวบ้าน หลังจากที่สร้างศาลหลักเมืองเสร็จแล้วได้มีการอัญเชิญองค์พระพิฆเนศมาประดิษฐานบนยอดเสาหลักเมือง ลักษณะขององค์พระพิฆเนศมีความเรียบง่ายแต่สวยงาม สำหรับองค์พระพิฆเนศองค์นี้มีการเล่าขานกันมาว่าเป็นองค์พระพิฆเนศของชาวขอม

หลังจากมีการตั้งศาลหลักเมืองและอัญเชิญองค์พระพิฆเนศมาประดิษฐานแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นคือ บ้านเมืองก็มีความเจริญรุ่งเรือง มีชาวจีนเดินทางมาค้าขายจนตั้งเป็นตลาดและสร้างศาลหลักเมืองใหม่ อัญเชิญเทวรูปของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เช่น องค์พระแม่ลักษมี องค์พระแม่อุมาเทวี องค์พระศิว  เทพเจ้าหนูพาหนะขององค์พระพิฆเนศแล้วให้ชื่อว่า “ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนครเขื่อนขันธ์” จนถึงปัจจุบัน

ig:Russarin_tarot

สักการะ ขอพร เสริมสิริมงคล องค์พระพิฆเนศศาลหลักเมืองสมุทรปราการ

พระพิฆเนศองค์แรกของประเทศไทย มีลักษณะเป็นพระพิฆเนศศิลา เนื่องจากมีสี่พระกร พระกรขวาบนถือตรีศูล พระกรซ้ายบนถือปาศะ พระกรขวาล่างถืองา และพระกรซ้ายล่างถือถ้วยขนม ทรงประทับนั่งบนฐานบัวหงาย ไม่มีเครื่องประดับอาภรณ์สวมใส แต่ความสวยงามสามารถสะกดจิต สะกดใจผู้ที่เข้ามาสักการะได้อย่างไม่คลาดสายตา เรียกได้ว่า เป็นความงดงามที่เรียบง่าย พระพิฆเนศองค์นี้ตั้งอยู่บนเสาหลักเมือง เมื่อเดินเข้ามาแล้วจะเห็นองค์พระพิฆเนศเด่นสง่า และเราแทบจะมองไม่เห็นศาลหลักเมืองเลยค่ะ

เราสามารถบูชาดอกไม้ ของถวายองค์พ่ออพระพิฆเนศภายในศาลหลักเมืองได้เลยนะคะ หรือจะนำขนมลาดู โมทกะ ขนมที่องค์พ่อโปรดถือไปฝากท่านด้วยก็จะยิ่งดีเลยค่ะ เมื่อเราได้ของที่จะนำมาถวายองค์พระพิฆเนศแล้วเราก็เดินมาไหว้องค์พ่อพระพิเนสได้เลยนะคะ อย่าลืมขอพร เสริมสิริมงคลกันนะคะ หลังจากไว้องค์พ่อเสร็จแล้วสามารถเดินชมความงดงาม สักการะ ขอพรเหล่าองค์เทพองค์อื่นได้เช่นกันนะคะ

https://www.instagram.com/reel/CUmPZbhga_g/?igshid=ZDhmZGIxNmQ=

การเดินทางมาศาลหลักเมืองสมุทรปราการ

เดินทางด้วยรถเมล์สาย 6, 82, 138 (สาย 138 คันที่เขียนว่าเข้าท่าน้ำพระประแดง) มาลงป้ายตลาดพระประแดง จากนั้นเดินตรงต่อไปอีกหน่อย จะเห็นซุ้มประตูทางเข้าศาลหลักเมืองทางขวามือ (ฝั่งเดียวกับตลาด)

เดินทางด้วยรถยนต์ปักมุดได้เลยค่ะ

Login